Уважаеми гости, моля, внимателно прочете общите условия за настаняване в апартаменти „Sea Life Apartments” с. Синеморец

 

1.Как да направите резервация?

Заявките за резервации се извършват по един от следните начини:

2.Как да наплавим плащане?

Всеки потребител може да заплати цената на съответната оферта, като избере някой от начини, посочени в сайта:

Морското ООД

IBAN: BG86STSA93000023323065

3. Желателно е да ни уведомите, ако:

4. Потвърждаване на резервация – депозит:

5.Условия за настаняване :

6.Промяна на резервацията

7. Цени:

8.Условия за анулиране на резервация

9.Отговорност на клиента

10.Политика за поверителност

Апартаменти „Sea Life Apartments “ се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и обработва личните данни на клиента\потребителя за изпълнение на своите задължения във връзка с извършената от клиента резервация.

Политиката за защита на личните данни на „Sea Life Apartments “ урежда вида на информация, която се събира от клиентите\потребителите, начина на нейното събиране и целите на нейното използване.

Предоставените лични данни са напълно защитени и се използват с цел маркетингов анализ и по-добро разбиране на потребностите на клиентите\потребителите и съответно подобряване на качеството на предлаганото обслужване.
Без личните данни на клиентите\потребителите интернет резервационната система не би могла да се използва за извършване на резервации.

“ Sea Life Apartments “ не предоставя името и е-майл адреса, който потребителят\клиентът е посочил при извършване на резервацията, на трети лица с цел изпращане на търговска


 

GDPR Конфиденциалност

Политика за защита на личните данни

В апартаменти “Sea Life Apartments”, собственост на „Морското” ООД, ЕИК 203875379, адрес: с. Синеморец, 8279, ул. „Бриз” № 4, тел. +359887300304, имейл reservation@sealife.bg, наше задължение е да опазим поверителността на личните Ви данни, в подкрепа на политика на откритост по отношение на начина на тяхното събиране, използване и оповестяване.

Целта на тази декларация относно поверителността на данните е да Ви информира за практиките на апартаменти “Sea Life Apartments”, за събиране, използване и оповестяване на лични данни, които могат да бъдат предоставени чрез достъп до или използване на нашия уебсайт или туристически услуги, или свързани с тях продукти и събрани от нас за предходните цели. Отсядайки в нашите апартаменти, използвайки продуктите и услугите, които предлагаме, или посещавайки нашия уебсайт, Вие предоставяте съгласие за събиране, използване и оповестяване на Вашите лични данни (съгласно определението по-долу) и приложимите условия за това.

Настоящата декларация за поверителност съдържа информация за начините да се свържете с нас, ако имате въпроси, желаете да бъдат направени корекции или да бъдат заличени Ваши лични данни, с които апартаменти “Sea Life Apartments”, разполага.

Лична информация

За целите на настоящата декларация за поверителност, „лични данни“ означава всяка индивидуализираща информация за конкретно лице.

Видовете лични данни, които събираме, могат да включват:

Собствено име, бащино име, фамилия, ЕГН, националност, имейл адрес, телефонен номер и адрес;

Финансова информация или данни за издаване на фактура (вид и номер на картата, име на картодържателя, дата на валидност и код за сигурност и финансова история);

Информация за престоя на гостите, включваща дата на пристигане и заминаване, направени специални заявки, наблюдения за вашите предпочитания за услуги (включително предпочитания за стая, удобства или други използвани услуги);

 Как използваме личните Ви данни

Можем да направим резервация и да я потвърдим;

Предприемане на необходимите действия за администрирането на тези услуги;

Изпращане на персонализирани, интерактивни съобщения;

Може да използваме данните ви за контакт, за да ви поканим по имейл да напишете мнението си като гост след престоя ви. Това може да помогне на други пътуващи да изберат мястото за настаняване, което е най-подходящо за тях. Ако изпратите отзив като гост, той може да бъде публикуван в пространството, в уебсайта ни.

Фактуриране на използваните продукти и услуги;

Възможно е да има други случаи, когато ще се свързваме с вас по имейл, по пощата, по телефона или чрез текстово съобщение в зависимост от данните за контакт, които споделите с нас, може да се наложи да отговорим или обработваме направени от вас заявки.

Кога разкриваме лична информация

Освен с изрично Ваше съгласие ние няма да продаваме, лицензираме, търгуваме или отдаваме под наем Вашата лична информация с други хора.

Разкриваме лична информация на трети страни само в предвидените от закона случаи на изрично наше задължение, или при изрична писмена заповед, искане, призовка, съдебно разпореждане или друг акт на компетентен държавен орган, с което това задължение ни се вменява.

Знание и съгласие

Ние събираме лична информация за Вас когато имаме нормативно задължение за това или когато доброволно сте ни я предоставили. Обикновено искаме съгласие за използването или разкриването на доброволно предоставената лична информация в момента на нейното събиране. При определени обстоятелства може да се търси съгласие след като информацията е събрана, но преди реално тя да се използва (например, когато желаем да използваме информацията за цел, която предварително не е могла да бъде идентифицирана)

Ние заявяваме, че събраните лични данни по горе посочения ред, ще бъдат използвани само и единствено за законово допустими цели.

Можете да оттеглите съгласието си за доброволно предоставени лични данни по всяко време, при спазване на съответните законови и договорни ограничения, както и при предоставяне на предварително известие в разумен срок. Ако желаете да оттеглите съгласието си за доброволно предоставени лични данни, може да стане по всяко време като се свържете с нас на имейл адрес reservation@sealife.bg.

Как защитаваме лични данни

Ние полагаме всички търговски усилия, за да гарантираме, че личните данни, събрани от вас са защитени от загуба и/или неоторизиран достъп. Тази защита се прилага по отношение на информацията, съхранявана на електронен и хартиен носител. Достъпът до личната Ви информация е ограничен до оторизирани служители.

Задържане и съхранение на лични данни

Задържаме личните Ви данни за времето, в което те са необходими за постигане на целта (целите), за които са събрани и в рамките на законоустановените срокове, като предоставеното от Ваша страна съгласие остава в сила и след прекратяване на отношенията между нас.

Изменения на настоящата декларация относно поверителността

Запазваме си правото да променяме настоящата декларация за поверителност по всяко време и без предизвестие. Декларацията за поверителност, ведно с периодичните й актуализации, публикувана на този уебсайт, се счита за действащата декларация за поверителност и защита на данните към съответния момент.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно настоящата декларация, относно поверителността или други въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с:

Телефон: + 359 887300304

Или изпратете имейл на reservation@sealife.bg

Адрес за кореспонденция: апартаменти „Sea Life Apartments” с. Синеморец, ул. Бриз № 4